Meer resultaten voor Triage

Triage  
Triage Wikipedia.
Triage is het Franse woord voor sorteren, waar het Latijnse drie tri nog in te herkennen is. Triage werd voor het eerst toegepast door de Franse chirurg Baron Dominique Jean Larrey ten tijde van zijn dienst in het leger van Napoleon.
Triage gynaecologie Amphia Ziekenhuis.
Triage is een verzamelnaam voor spoedeisende zorg voor gynaecologie en zwangere vrouwen. Bent u zwanger en heeft u met spoed zorg nodig in het ziekenhuis? Dan verwijst de verloskundige u door naar de afdeling Triage. Ook uw huisarts kan u bij verdenkingen van gynaecologische problemen doorsturen.
Triage in de dagpraktijk basiscursus NHG.
De Triage cursussen. De triage cursussen zijn bedoeld voor doktersassistentes, hun huisartsen en anderen die de telefoon aannemen in de huisartsenpraktijk overdag. In de training wordt behandeld wat op dit moment de richtlijn is van het NHG voor het voeren van telefoongesprekken en voor de triage.
Triage Huisartsen Badhoevendorp.
Suggesties en klachten. Triage in de huisartsenpraktijk: wat is triage? Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.
Triage, waarom? Clematis Gezondheidcentra.
bij de juiste hulpverlener bijvoorbeeld bij de assistente, huisarts, verpleegkundig specialist of praktijkondersteuner. Het doel van triage is om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en, ondanks de toenemende drukte, de wachttijden tot een minimum te beperken.
Triage PRO Praktijksteun.
Triage gaat over het bepalen van de urgentie bij een hulpvraag. Er wordt gekeken naar wat de ernst is, wat prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Triage heeft als doel dat wachttijden zo kort mogelijk blijven en dat een patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt bij de juiste hulpverlener.
triage.
Vervolgens kan de patiënt door naar de Triage kamer en wordt hij of zij gezien door een de Triage verpleegkundige. Door middel van vragen en observaties zal de Triage verpleegkundige de patiënt indelen in een bepaalde kleurcode. Dit alles is protocollair vastgelegd.
Triage met docvadis.
Dit vraaggesprek heet triage" en is bedoeld om zicht te krijgen op uw vraag en de medische urgentie daarvan. Hierdoor kan u sneller worden geholpen en komt er meer tijd voor de huisarts vrij om zich in complexe zaken te verdiepen, en tijdens een afspraak voldoende tijd voor u te nemen.
Nederlandse Triage Standaard Homepage.
Trees van Zanten. Nederlandse Triage Standaard, ketenstandaard voor triage in de acute zorg. Nagenieten van 7e Nederlandse Triage congres? De Nederlandse Triage Standaard NTS is een standaard voor triage in de keten acute zorg. Onder triage wordt verstaan het dynamische proces van urgentie bepalen plus de vervolgactie.

Contacteer ons

Nijmegen
mbo
Triage
gehoorapparaat kopen
Schoonenberg
star
utrecht
haag
Amsterdam
gehoorapparaat prijs
prijzen hoortoestellen